PORÓWNANIE METOD CZYSZCZENIA - PŁUKANIA

Zalety stosowania naszej technologii w porównaniu do płukania z wykorzystaniem sprężarek:
Przy płukaniu wodą wodociągową prędkości ukierunkowanego przepływu wynoszą od około 1m/s do maksymalnie 2m/s i zakończenie procesu „zerwania osadów”, a w efekcie ich zanik w popłuczynach, najczęściej nie jest równoznaczny z oczekiwaną czystością ścianek wodociągu. Stan ten raczej wskazuje na osiągnięcie nowych warunków równowagi hydraulicznej w płukanym przewodzie wskutek wymuszonego przepływu wody z większą prędkością. Podczas płukania usuwane są częściowo osady miękkie i luźne bez możliwości usunięcia osadów półtwardych i wiąże się to ze znacznymi stratami wody. Przy czyszczeniu sprężarkami bez względu na rodzaje i typy powietrze tłoczone do rur powinno być czyste, zimne i bezwonne. Aby spełnić te wymogi, powinno stosować się dodatkowe zestawy chłodnic gwarantujących skraplanie różnego rodzaju par, głównie par olejowych, oraz filtrów czyszczących powietrze z kondensatów i obcych zapachów, które są bardzo rzadko stosowane, przez co nie spełniają wymogów higieniczno-sanitarnych obowiązujących w wodociągach. Wszelkiego rodzaju oświadczenia producentów i użytkowników sprężarek mechanicznych bez certyfikatów PZH na chłodnice i filtry powietrza są mało wiarygodne. Podstawową wadą tej metody czyszczenia jest długi czas trwania cyklu czyszczenia oraz znaczne zużycie wody, co skutkuje dużymi stratami wody i dodatkowymi kosztami w procesie czyszczenia. Wysokie ciśnienie w trakcie czyszczenia skutkuje brakiem możliwości ograniczania (kompensacji) szkodliwych dla sieci uderzeń hydraulicznych w czyszczonych rurach.

Metoda hydropneumatyczna, dwuetapowa

Bezawaryjność w działaniu oraz ograniczenie ryzyka mechanicznych uszkodzeń rur ze względu na obniżone ciśnienie robocze ok. 70% ciśnienia podstawowego (0,1-0,35 MPa).

Płukania i czyszczenia sprężarkowe

Maksymalne ciśnienia robocze mogące powodować awarie sieci (0,4-0,7MPa) i zanieczyszczenie przyłączy wodociągowych.

Metoda hydropneumatyczna, dwuetapowa

Zwiększenie wydajności i skuteczności czyszczenia poprzez zastosowanie ścierniwa (np. gruboziarnistej soli kamiennej). Możliwość usuwania osadów półtwardych. Długi okres skuteczności uzyskanego efektu.

Płukania i czyszczenia sprężarkowe

Brak możliwości usuwania osadów półtwardych, krótki okres uzyskanego efektu. Konieczność częstego powtarzania procesu.

Metoda hydropneumatyczna, dwuetapowa

Wielokrotne zmniejszenie ilości zużycia wody podczas procesu czyszczenia (20 - 40 m/1h/1km dla O100mm).

Płukania i czyszczenia sprężarkowe

Wielokrotnie większe zużycie wody, mające znaczny wpływ na koszty wykonania procesu czyszczenia (65-90m/1h/1km dla O100mm).

Metoda hydropneumatyczna, dwuetapowa

Ze względu na dużą prędkość przepływu korków wodno--powietrznych relatywnie krótki czas trwania cyklu czyszczenia (prędkość przepływu 10-25 m/s) bez konieczności zamykania przyłączy domowych.

Płukania i czyszczenia sprężarkowe

Tylko przepływ turbulentny wody wymieszanej z powietrzem (prędkość przepływu 1-4 m/s). Konieczność zamykania przyłączy.

Metoda hydropneumatyczna, dwuetapowa

Pełna kontrola nad kierunkami przepływu medium czyszczącego.

Płukania i czyszczenia sprężarkowe

Często przypadkowe uzyskanie przepływu turbulentnego w odcinkach sieci nieprzeznaczonej do czyszczenia.

Metoda hydropneumatyczna, dwuetapowa

Równoczesna z czyszczeniem dezynfekcja przepływowa rurociągu.

Płukania i czyszczenia sprężarkowe

Brak możliwości przeprowadzenia dezynfekcji przepływowej.

Metoda hydropneumatyczna, dwuetapowa

Wykorzystanie powietrza atmosferycznego wolnego od oparów ropopochodnych tłoczonych do sieci. Atest PZH na wszystkie składniki medium.

Płukania i czyszczenia sprężarkowe

Rzadkie stosowanie skomplikowanych filtrów do filtracji powietrza tłoczonego do sieci. Często brak atestów.

Metoda hydropneumatyczna, dwuetapowa

Łatwość wyrzucenia z rurociągu zerwanych osadów, przy przepływie korków wodno-powietrznych, uzyskiwana w bardzo krótkim czasie i zmniejszająca koszty z powodu ilości wody wykorzystanej do końcowego procesu płukania.

Płukania i czyszczenia sprężarkowe

Możliwość zrywania osadów miękkich przez przepływy turbulentne, ale trudności z wyrzuceniem osadów z czyszczonego rurociągu. Bardzo długi czas płukania do osiągnięcia odpowiedniej jakości wody oraz niewspółmiernie duża ilość wody użytej do końcowego procesu płukania.

© 2016 AQ.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt: Gregor