O nas

Wtórne zanieczyszczenie wody w sieci wodociągowej jest zjawiskiem powszechnie znanym w przedsiębiorstwach wodociągowych. Prowadzone doraźne płukania i stosowanie sprężarki w celu eliminacji tych zjawisk nie pozwalają na całkowite rozwiązanie tego problemu. Przepływ laminarny jak i przepływ turbulentny wody wymieszanej z powietrzem nie usuwa całkowicie osadów luźnych, miękkich oraz osadów półtwardych znajdujących się w rurociągu, mających negatywny wpływ na parametry fizyko-chemicznych wody. W połączeniu z czasem trwania cyklu czyszczenia i znacznemu zużyciu wody nie są one korzystne pod względem ekonomicznym. W celu zwiększenia efektywności czyszczenia i oszczędności strat wody nasza firma opracowała dwuetapową, hydropneumatyczną metodę czyszczenia sieci i przyłączy wodociągowych.

Bazując na własnych rozwiązaniach technologicznych (Patent PL 163452) nieprzerwanie od 1994 roku specjalizujemy się w skutecznej elimanacji zjawisk wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci i przyłączach wodociągowych na terenie całego kraju.

W celu zwiększenia skuteczności sposobu czyszczenia w 2004 roku wprowadziliśmy dodatkowe rozwiązanie technologiczne (chronione patentem NR 200280) polegające na zwiększeniu prędkości burzliwego przepływu emulsji czyszczącej oraz opracowaniu konstrukcji urządzenia zapewniającego uzyskanie odpowiednich parametrów przepływu emulsji czyszczącej. Proces ten realizujemy dzięki wyposażeniu urządzenia do czyszczenia w zbiornik ciśnieniowy, z którego do czyszczonych rur wprowadza się dodatkowe porcje emulsji.

Stosowana metoda daje gwarancje zachowania wymogów higieniczno-sanitarnych w wodociągach publicznych (Atest PZH) oraz zapewnia kompensacje i ograniczenie do minimum szkodliwych dla rur uderzeń hydraulicznych.


Proces czyszczenia sieci wodociągowych

Dwuetapowy proces czyszczenia oraz dezynfekcja przepływowym medium czyszczącym z zastosowaniem dodatkowego przyspieszenia emulsji, pozwala na osiągnięcie prędkości wielokrotnie przekraczających prędkości eksploatacyjne przepływów wody w rurociągach.

ETAP 1

Home

1


Emulsja wody chlorowanej i powietrza, wytwarzana w urządzeniach ciśnieniowo-strumiennicowych, tłoczona jest do nadziemnego uzbrojenia czyszczonej rury.
Home

2


Usuwanie osadów luźnych i miękkich, rzutujących na barwę wody w normalnych warunkach eksploatacyjnych sieci.
Home

3


Uzyskiwane efekty jak w tradycyjnych metodach hydropneumatycznych z użyciem sprężarek, z tym że ciśnienia w trakcie czyszczenia są w rurociągu o 40-60% niższe i zużycie wody do procesu czyszczenia jest mniejsze o ok. 50-70%

ETAP 2

Home

4


Do emulsji z etapu 1 podane zostaje czyściwo – mineralny materiał ścierny w postaci gruboziarnistej soli kamiennej i przyspieszone dodatkowym strumieniem emulsji. Usuwanie osadów półtwardych, częściowo rozpuszczonych w wodzie, które są niemożliwe do usunięcia metodą sprężarkową.
Home

5


Intensywne wypłukiwanie końcowe wraz z dezynfekcją przepływową – tłoczenie wody chlorowanej z powietrzem.
Home

6


Odpowietrzenie układu połączone z końcowym płukaniem czystą wodą, napełnienie zładu i wyrównanie ciśnień w układzie sieci, sprawdzenie czystości wody.

Efekty stosowanej
technologii

Oferowane przez nas czyszczenie sieci wodociągowych, oparte na wysokich prędkościach przepływu wtłaczanej emulsji z użyciem mineralnego materiału ściernego, może zrewolucjonizować branże wodociągową pod względem technologiczno-metodologicznym.

 

Zalety
metody

Zalety stosowania naszej technologii w porównaniu do płukania z wykorzystaniem sprężarek


Metoda hydropneumatyczna, dwuetapowa

Bezawaryjność w działaniu oraz ograniczenie ryzyka mechanicznych uszkodzeń rur ze względu na obniżone ciśnienie robocze ok. 70% ciśnienia podstawowego (0,1-0,35 MPa).

Płukania i czyszczenia sprężarkowe

Maksymalne ciśnienia robocze mogące powodować awarie sieci (0,4-0,7MPa) i zanieczyszczenie przyłączy wodociągowych.

Metoda hydropneumatyczna, dwuetapowa

Zwiększenie wydajności i skuteczności czyszczenia poprzez zastosowanie ścierniwa (np. gruboziarnistej soli kamiennej). Możliwość usuwania osadów półtwardych. Długi okres skuteczności uzyskanego efektu.

Płukania i czyszczenia sprężarkowe

Brak możliwości usuwania osadów półtwardych, krótki okres uzyskanego efektu. Konieczność częstego powtarzania procesu.

Metoda hydropneumatyczna, dwuetapowa

Wielokrotne zmniejszenie ilości zużycia wody podczas procesu czyszczenia (20 - 40 m/1h/1km dla O100mm).

Płukania i czyszczenia sprężarkowe

Wielokrotnie większe zużycie wody, mające znaczny wpływ na koszty wykonania procesu czyszczenia (65-90m/1h/1km dla O100mm).

Metoda hydropneumatyczna, dwuetapowa

Ze względu na dużą prędkość przepływu korków wodno--powietrznych relatywnie krótki czas trwania cyklu czyszczenia (prędkość przepływu 10-25 m/s) bez konieczności zamykania przyłączy domowych.

Płukania i czyszczenia sprężarkowe

Tylko przepływ turbulentny wody wymieszanej z powietrzem (prędkość przepływu 1-4 m/s). Konieczność zamykania przyłączy.

Metoda hydropneumatyczna, dwuetapowa

Pełna kontrola nad kierunkami przepływu medium czyszczącego.

Płukania i czyszczenia sprężarkowe

Często przypadkowe uzyskanie przepływu turbulentnego w odcinkach sieci nieprzeznaczonej do czyszczenia.

Metoda hydropneumatyczna, dwuetapowa

Równoczesna z czyszczeniem dezynfekcja przepływowa rurociągu.

Płukania i czyszczenia sprężarkowe

Brak możliwości przeprowadzenia dezynfekcji przepływowej.

Metoda hydropneumatyczna, dwuetapowa

Wykorzystanie powietrza atmosferycznego wolnego od oparów ropopochodnych tłoczonych do sieci. Atest PZH na wszystkie składniki medium.

Płukania i czyszczenia sprężarkowe

Rzadkie stosowanie skomplikowanych filtrów do filtracji powietrza tłoczonego do sieci. Często brak atestów.

Metoda hydropneumatyczna, dwuetapowa

Łatwość wyrzucenia z rurociągu zerwanych osadów, przy przepływie korków wodno-powietrznych, uzyskiwana w bardzo krótkim czasie i zmniejszająca koszty z powodu ilości wody wykorzystanej do końcowego procesu płukania.

Płukania i czyszczenia sprężarkowe

Możliwość zrywania osadów miękkich przez przepływy turbulentne, ale trudności z wyrzuceniem osadów z czyszczonego rurociągu. Bardzo długi czas płukania do osiągnięcia odpowiedniej jakości wody oraz niewspółmiernie duża ilość wody użytej do końcowego procesu płukania.

Zaufało nam już wielu

Od 25 lat zajmujemy się hydropneumatycznym czyszczeniem i dezynfekcją sieci oraz przyłączy wodociągowych. W tym czasie zaufało nam bardzo wielu klientów. Wiele zrealizowanych prac zaowocowało kolejnymi zleceniami.


 
135000mb

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

120000mb

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w KwidzynieOraz zakłady i przedsiębiorstwa wodociągowe - Urzędy Gmin w:
Częstochowie, Poznaniu, Pile, Ciechanowie, Ostródzie, Oławie, Suwałkach, Świeciu, Kielcach, Nowej Soli, Kościanie, Nisku, Tczewie, Suszu, Warce, Sochaczewie, Sierpcu, Jaworznie, Włodowicach, Żywcu, Krynicy Morskiej, Rawie Mazowieckiej, Helu, Kozienicach, Dąbrowie Górniczej, Wesołej, Myszkowie, Kutnie, Prabutach, Łowiczu, Krośnie Odrzańskim, Raciborzu, Brzezinach, Czeladzi, Włodawie i innych.

Zaufało nam już wielu

Od 25 lat zajmujemy się hydropneumatycznym czyszczeniem i dezynfekcją sieci oraz przyłączy wodociągowych. W tym czasie zaufało nam bardzo wielu klientów. Wiele zrealizowanych prac zaowocowało kolejnymi zleceniami.


1200000mb

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi

540000mb

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.


390000mb

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu

280000mb

Wodociągi Miejskie w Radomiu


250000mb

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrocławiu

180000mb

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Otwocku


135000mb

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

120000mb

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łomży


Oraz zakłady i przedsiębiorstwa wodociągowe - Urzędy Gmin w:
Częstochowie, Poznaniu, Pile, Ciechanowie, Ostródzie, Oławie, Nowej Soli, Kościanie, Nisku, Suszu, Sierpcu, Kozienicach, Dąbrowie Górniczej, Kutnie, Łowiczu, Krośnie Odrzańskim, Raciborzu, Brzezinach, Czeladzi, Włodawie, Końskie, Pionki, Św. Katarzyna, Gmina Głusk (Czerniejów-Głuszczyzna-Mętów), JW Zgierz, Włodawa-Okuninka, Gozdnica, Księginice-Lubin, Oleśnica, Białe Błota, Żurawica i innych.

1Jaki jest skład medium czyszczącego?
 • czyściwo - sól kamienna/chlorek sodu
 • powietrze - w ilościach 200-500 m3/h na jedno urządzenie czyszczące pobierane jest z otoczenia układem strumienicowym i nie zawiera śladowych ilości związków nafty i par olejowych
 • chlor - (podchloryn sodu) do sporządzenia roztworu wody chlorowanej o zawartości minimum 1 litr podchlorynu na 10 000 litrów wody
 • woda - do wytworzenia emulsji, wypłukiwania osadów i końcowego rozcieńczenia czyściwa pobierana jest z sąsiednich odcinków sieci wodociągowej
2W jaki sposób pracujemy?
 • prace związane z czyszczeniem sieci wykonujemy nocą od godz. 22.00 do godz. 5.00
 • prace związane z czyszczeniem przyłączy wykonujemy w dzień
 • punkty tłoczenia emulsji – hydranty sieciowe, wyloty przyłączy przy wodomierzu
 • spusty osadów – odwodnienia, spusty, hydranty w czyszczonej sieci lub jej otoczeniu. Do uzgodnienia z użytkownikiem
 • sprzęt – 3 zestawy czyszczące o wydajności po 200-500 m3 emulsji/h
3Jak kontrolowane są efekty czyszczenia?
 • wzrokowa – zawiesin w naczyniach szklanych w trakcie czyszczenia
 • kontrola laboratoryjna próbek wody w zakresie podstawowych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych przed czyszczeniem, w trakcie i po czyszczeniu sieci
 • pomiary strat hydraulicznych w przyłączu w początkowej i końcowej fazie czyszczenia
4Gdzie są odprowadzane ścieki?

Ścieki z procesu czyszczenia rozcieńczone wodą pobraną z sieci mogą być odprowadzane do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych. Zawartości chloru, chlorków, zawiesiny ogólnej i łatwo opadającej nie przekraczają w sześciogodzinnym cyklu czyszczenia dopuszczalnych średnich wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych.